Công việc mới

NHÀ TUYỂN DỤNG TIÊU BIỂU

ATAD

1 Công việc

DTP GROUP

3 Công việc

HADO GROUP

3 Công việc

ICC Coltd

2 Công việc

kimtrongphat

1 Công việc

THANGLOI GROUP

1 Công việc

GÓI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng cơ bản

 • 30 ngày Tư cách thành viên
 • Đăng việc không giới hạn
 • Không có tin tiêu biểu
 • Không được làm mới tin đăng
 • Không được tải CV đính kèm
 • Số ngày hiển thị: 10 ngày
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình

Tuyển dụng chuyên nghiệp

500.000 

 • 30 ngày Tư cách thành viên
 • Đăng việc không giới hạn
 • Tin tiêu biểu: 5
 • Làm mới: 10 lần
 • Tải CV đính kèm: 10
 • Số ngày hiển thị: 60 ngày
 • Công ty nổi bật
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem thông tin liên lạc của ứng viên
 • Xem thông tin ứng viên: 10
 • Xem hồ sơ ứng tuyển: 10

Tuyển dụng VIP

1.000.000 

 • 90 ngày Tư cách thành viên
 • Đăng việc không giới hạn
 • Tin tiêu biểu: 50
 • Làm mới: 50 lần
 • Tải CV đính kèm: 50
 • Số ngày hiển thị: 90 ngày
 • Công ty nổi bật
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem thông tin liên lạc của ứng viên
 • Xem thông tin ứng viên: 50
 • Xem hồ sơ ứng tuyển: 50
7
Tất cả công việc
5
Tất cả sơ yếu lý lịch
17
Tất cả các công ty
0
Tất cả hồ sơ ứng tuyển

CẨM NANG VIỆC LÀM